obito

154 teksty – auto­rem jest obi­to.

***

Kiedy to się zaczęło?
Po­gubione myśli od­bi­jane od ścian
Wrzeszczą tą przeklętą ciszą
Zaw­sze tam gdzie bo­li najbardziej

Sam już nie wiem kiedy to było
Nie tak daw­no się zdaje
Za­kurzo­ne fo­tog­ra­fie wspomnień
Co­raz bar­dziej niszczeją

Uwikłany bez tchu w pajęczą sieć
Spo­koj­nie cze­kam na koniec
Jed­nak pragnę cze­goś jeszcze
Wys­tar­czy mi jedno

Ko­lej­ny dzień by prze­bić ten mur smutku
By upo­rać się z ducha­mi delirium
Sączący­mi mój los jak świeżą kawę
Ni­by Wer­ter bez os­tatniego aktu 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 lipca 2015, 01:05

Uciekające lata

Miałeś wrażenie
Kiedyś słuchając liści
Że mar­nu­jesz czas

I ciągle uciekasz sam
Bo życie to za dużo 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 lutego 2015, 18:06

Dylemat

Spadły już liście
Kiedyś byłaś jedyną
Lecz czas się zmienił

Je­sień już upłynęła
Sam nie wiem kiedy i jak

Przy­była inna
Ta zi­ma mnie zmieniła
Sa­mot­ny ten świat

A te­raz jes­tem tutaj
Błądząc po niej myślami 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 stycznia 2015, 07:22

Zagubienie

Kil­ka moc­nych słów
Od­dech szyb­ko się kończy
Bez ryt­mu życie

Ucie­czka przed ciemnością
I już nie wiem co ma ma sens 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 maja 2014, 18:08

Dwadzieścia je­den
Wiosen - a życie zmierza
Tyl­ko ku glebie 

haiku
zebrał 7 fiszek • 18 maja 2014, 11:23

* * *

Zi­ma nie zna czasu
Liście nie opa­dają na próżno

Dwadzieścia pus­tych wiosen
Choć pełno spadło owoców 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 stycznia 2014, 00:05

Słodki sztylet

Kochać nie jest łatwo
Nies­po­koj­na tęsknota
Wbi­ja swe ostrze
Co­raz głębiej

Myśli błądzą gdzieś
We wszechświecie

A ser­ce czeka
Je­dynie z nadzieją
By choć na chwilę
Zna­leźć no­wy dom

Choćby na tę jedną
Porę roku 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 27 listopada 2013, 19:34

[Czekam na Twój list...]

Cze­kam na Twój list
Który wciąż nie nadchodzi
Po­mijam życie

Cze­kam na Ciebie myśląc
O wodzie na pustyni 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 października 2013, 22:29

Przy­siadł obok mnie
Zaśpiewał ryt­mem duszy-
Słowik odleciał 

haiku
zebrał 22 fiszki • 23 października 2012, 00:05

Kolejny raz

I zno­wu jesień
Opa­dające liście
Mleczna pogoda

Co­raz szyb­ciej bieg­nie czas
Zos­ta­wiając mnie w tyle 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 października 2012, 15:04

obito

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 listopada 2015, 22:46to_tylko_łzy sko­men­to­wał tek­st Dylemat

19 lipca 2015, 01:05obito do­dał no­wy tek­st ***

13 lutego 2015, 18:21Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Uciekające la­ta

13 lutego 2015, 18:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Uciekające la­ta

13 lutego 2015, 18:06obito do­dał no­wy tek­st Uciekające la­ta

16 stycznia 2015, 07:22obito do­dał no­wy tek­st Dylemat